Technologia

Aplikacja Bambino została opracowana na bazie zdefiniowanego algorytmu z zastosowaniem sztucznej inteligencji i pozwala na wyznaczenie najlepszego czasu na zajścię w ciążę w sposób nieingerujący w naturalny rytm i komfort życia kobiety. Wykorzystuje parametr pomiaru oporu elektrycznego skóry kobiety, z użyciem pulsu i temperatury oczyszcza dane do predykcji i pozwala na skorelowanie jego zmian z dniem owulacji.

Badanie oporu elektrycznego to nasza domena

Pomiar oporu elektrycznego skóry to parametr, dzięki któremu możliwe jest badanie trendu a nie jak w przypadku pomiaru temperatury konkretnych wartości pomiaru. Do tej pory parametr ten był wykorzystywany do badania wariografem lub udzielania biofeedbacku. W Bambino idziemy o krok dalej! Dzięki urządzeniu medycznemu pobieranie i analiza danych następuje 4 razy na sekundę.

Więcej o oporze elektrycznym >

Ze względu na to, że każde ciało kobiety ma inny opór elektryczny a dodatkowo zmienia się on w zależności od fazy cyklu (amplituda na podstawie cyklu i części ciała to ~ 1, x 10^9 [uS]) potrzebne były działania związane z zastosowaniem algorytmów sztucznej inteligencji na różnych etapach tworzenia algorytmu, czyli od etapów nauczania maszynowego aż po etapy predykcyjne.

Więcej o sztucznej inteligencji >

Sztuczna inteligencja

W związku z bardzo dużym stopniem skomplikowania problemu (opór elektryczny jest indywidualny dla każdego organizmu a zależności są nieliniowe), który stał przed zespołem na różnych etapach tworzenia algorytmu zastosowano różne algorytmy sztucznej inteligencji w zależności od pojawiających się potrzeb – od prostych sieci klasyfikacyjnych po zaawansowane uczenie głębokie (Deep Learning) wraz z użyciem Transfer Learningu, które to działania pozwoliły na osiągnięcie tak wysokich rezultatów, których dodatkowo wyniki wzrastają wraz z kolejnymi cyklami i użytkowniczkami.

Więcej o działaniu algorytmów >

Schemat przesyłania danych

1

Dane z formularzy i inteligentnej opaski
są przesyłane przez smartfon do chmury

2

Sztuczna inteligencja przetwarza dane
i przesyła predykcje na telefon w formie powiadomień

Działanie algorytmów

Więcej o oporze elektrycznym

Ciało człowieka, jako element obwodu elektrycznego, nie stanowi przewodnika jednorodnego, lecz ma charakter przewodnika anizotropowego. Pierwsze badania rezystancji ciała człowieka przeprowadził J. Runge w roku 1870, który wykazywał, że rezystancja naskórka jest większa od tkanki podskórnej.

Impedancja ciała człowieka zależy od czynników biofizycznych i warunkuje ją rezystancja
przejścia, impedancja skóry oraz rezystancja organów wewnętrznych organizmu. Rezystancja
przejścia prądu elektrycznego przez skórę zależy od napięcia rażeniowego, powierzchni
styczności i siły docisku do elektrody oraz od zawilgocenia i stanu naskórka. Impedancja
skóry zmienia się pod wpływem czynników zewnętrznych, a o jej wartości decyduje
zrogowaciały naskórek. Bogate w elektrolity środowisko wewnątrz organizmu posiada
bardzo małą rezystancję w porównaniu z impedancją skóry.
Impedancję ciała człowieka cechuje charakter rezystancyjno-pojemnościowy. Organy
wewnętrzne organizmu posiadają charakter rezystancyjny w odróżnieniu od
rezystancyjno-pojemnościowego charakteru naskórka.
Skóra ludzka składa się z dwóch warstw: naskórka i skóry właściwej. Istnieje ścisły związek
pomiędzy stanem czynnościowym skóry, a jej właściwościami fizycznymi.
F. Jolly stwierdził, że wartość rezystancji ciała kobiety jest o 30% większa niż mężczyzny i
wpływają na nią zmiany w organizmie. My dzisiaj wiemy, że rezystancja skóry jest
indywidualna dla ciała każdej kobiety i dodatkowo zmienia się w zależności od fazy cyklu
miesiączkowego.
Opór elektryczny zbierany przez nas jest mierzony jest w mikrosimensach [µS]
1μ𝑆 = 1 · 10−6 1
Ω
W różnych częściach ciała rezystancja skóry jest inna (ok. 1000 Ohmów różnicy pomiędzy
różnymi częściami ciała). Do naszych badań używamy pomiarów z nadgarstka. Dwie
posrebrzane elektrody o średnicy 11 mm ustawione są w odległości 2mm od siebie i
zbierają opór elektryczny 4 razy na sekundę, co daje nam gwarancje powtarzalności
pomiarów. Wartości spoczynkowe i wartości podczas różnych aktywności różnią się od
siebie, co mogłoby wpływać na wyniki. Aby przeprowadzić klasyfikację tych wartości
należało użyć innych parametrów ciała człowieka i algorytmów AI.

Zobacz jak przebiegły badania

Pod nadzorem najlepszych specjalistów ginekologii i endokrynologii przeprowadziliśmy badania kliniczne.